השכלה פיננסית מעשית

כניסה למערכת הניהול

Quote

פעל עכשיו. אין זמן אחר מלבד עכשיו,
ולעולם לא יהיה זמן אחר מלבד עכשיו

~ וואלאס ד. וואטלס ~
Next